Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το νέο μεγάλο στοίχημα των εταιρειών

Offsite Team -
10.06.2022 - 18:17

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το νέο μεγάλο στοίχημα των εταιρειών

 

 • Δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία
 • Η σημαντικότητα των ετήσιων εκθέσεων για το νέο περιβάλλον

Γράφει Νικόλας Παρίσης

Οι Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των εταιρειών και των οργανισμών για τη δημοσίευση των ενεργειών και των στόχων τους σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και την αγορά γενικότερα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως επικοινωνιακό μέσο αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για βελτίωση του διαλόγου και της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους με στόχο να διασφαλιστεί η διαφάνεια.

Έτσι, όσες εταιρείες ασχολούνται σοβαρά με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία, βελτιώνουν τη φήμη τους και τις σχέσεις τους με την Πολιτεία, τους μετόχους, τους μελλοντικούς τους μετόχους, τους συνεργάτες και άλλους φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε οδηγία  για δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών δεδομένων από μεγάλες εταιρείες και εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια. 

H Έκθεση αυτή μπορεί να αποτελέσει επίσης ένα δυνατό μέσο για να παρουσιαστούν οι δράσεις και ενέργειες τής κάθε εταιρείας, ακόμη και των μικρότερων, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Έκθεση

Η Έκθεση θα πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τα πρότυπα της Global Reporting Initiative (GRI) και του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και να παρουσιάζει τις δράσεις της εταιρείας αναφορικά με το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Η Έκθεση ενδιαφέρει κυρίως επενδυτές, αναλυτές και οργανισμούς που αξιολογούν τις εταιρείες στη βάση των κριτηρίων ESG. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που επιθυμεί να επενδύσει σε μια εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ESG για να διαπιστώσει πόσο έτοιμη  είναι για διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

Μια υψηλή βαθμολογία ESG παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επενδυτές και χρηματοδότες. 

Στην Κύπρο, οι εταιρείες μέχρι τώρα δειλά - δειλά (κυρίως οι εισηγμένες στο ΧΑΚ) εκδίδουν τέτοιες εκθέσεις αλλά χρόνο με τον χρόνο ο αριθμός αυξάνεται, δημιουργώντας προοπτικές. 

Σημείο αναφοράς

Η έκθεση αποτελεί ταυτόχρονα ένα σημείο αναφοράς για τις ίδιες, καθώς θέτοντας στόχους και συγκεντρώνοντας στοιχεία, διαπιστώνουν σε ποιους τομείς χρειάζονται βελτιώσεις, κατά πόσον πρέπει να αναπτύξουν καινοτόμες πρακτικές, παράλληλα με τη μείωση του ρίσκου τους.

Ποια είναι τα οφέλη για μια επιχείρηση που υλοποιεί στρατηγική και προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης; Πρωτίστως η επιχείρηση κατευθύνεται σε καινοτόμες δράσεις και στη διαφοροποίηση της επωνυμίας της και αποκτά ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, δημιουργείται μια στενή σχέση μεταξύ της οικονομικής απόδοσης μιας εταιρείας και της απόδοσης ESG. 

Επιγραμματικά, οι στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης βοηθούν μια εταιρεία:

 • Να μειώσει τους κινδύνους της.
 • Να δημιουργήσει μια θετική εικόνα. 
 • Να αυξήσει την εμπιστοσύνη σε μια επωνυμία.
 • Να αλλάξει τις αντιλήψεις των ενδιαφερομένων μερών για την ίδια.

 

Οι αρχές 

Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες μπορεί να υλοποιήσει μια εταιρεία για να θεωρηθεί  ότι εφαρμόζει επιτυχώς τις αρχές της Βιωσιμότητας;

 • Μείωση των αποβλήτων και η προώθηση της ανακύκλωσης.
 • Εξασφάλιση φωτισμού με λάμπες οικονομίας.
 • Αποφυγή χρήσης κλιματιστικού με ανοιχτά παράθυρα.
 • Απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συσκευών όταν δεν χρησιμοποιούνται.
 • Στροφή σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας  όπως είναι η ηλιακή.
 • Υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων και προμηθευτών.
 • Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Εκπαίδευση και η ανέλιξη του προσωπικού.
 • Δίκαιη μισθοδοσία.
 • Ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
 • Ενημέρωση της κοινότητας και των συνεργατών της  για τις δράσεις της.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει και να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης, για το οποίο δεν απαιτούνται πολλά χρήματα.

Αρχικά, θα πρέπει να καταγραφεί το όραμα από τους μετόχους της και να επιδειχθεί πειθαρχία και αφοσίωση από τα στελέχη της, από την ανώτατη ηγεσία της μέχρι τον τελευταίο, ιεραρχικά, εργαζόμενό της.

Από τη στιγμή που μία επιχείρηση ή εταιρεία αποφασίζει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης, η μετάβαση είναι εύκολη. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι να καλλιεργηθεί η σκέψη για αλλαγή και  να αξιολογηθούν οι αλλαγές που μπορούν να αναβαθμίσουν τους τομείς της ζωής των εργαζομένων της και της κοινωνίας.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον στις μέρες μας αλλάζει. Οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καλούνται να κατανοήσουν πως ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον, τις σχέσεις με τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον ρόλο των επιχειρήσεων, διαφοροποιείται. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο στυλοβάτης της οικονομίας, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών έναντι του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν και συμπεριφέρονται. Αυτό είναι και το μεγάλο τους στοίχημα!

Home