Διορισμοί και Μονιμοποιήσεις Προδημοτικής και Ειδικής 2021-2022

Διορισμοί και Μονιμοποιήσεις Προδημοτικής και Ειδικής 2021-2022

Μέχρι 30/7/2021

Ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα 2/8 και οι πρώτοι διορισμοί στη Δημοτική. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή 30/7/2021 υπήρχαν οι πρώτοι διορισμοί σε Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να δώσει τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν, μέσα από ερωτήματα. 

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ενημερώσαμε υπεύθυνα τους συναδέλφους για την πραγματική εικόνα των αριθμών και των δεδομένων. Όσοι επιθυμούν να διαπιστώσουν του λόγου του αληθές, μπορούν να ανατρέξουν στην πλουσιότατη και λεπτομερέστατη αρθρογραφία μας όλο αυτό το διάστημα. 

Α. Αριθμητικά, πόσες είναι οι συμβάσεις που έχουν προσφερθεί σήμερα στη Δημοτική (Ειδική, Προδημοτική), αλλά και πόσες ήταν οι μονιμοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί ήδη (15/7/2021): 

π3

Β. Μέχρι ποιον αριθμό έφτασαν οι διορισμοί στους καταλόγους ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ μέχρι σήμερα; 

4π

Γ. Γιατί δεν γνωρίζουμε ως ποιον αριθμό έφτασαν οι διορισμοί στους καταλόγους ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ; 

Διότι δεν ανακοινώνονται τα ονόματα στους καταλόγους διορισίμων, επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε ως ποιον αριθμό έφτασαν (εκτός κι αν μας πει ο τελευταίος/α συνάδελφος που έχει διοριστεί σε ποιον αριθμό βρίσκεται). 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει (ανεπιβεβαίωτες όμως) στον κατάλογο διορισίμων των Μαθησιακών έχουν φτάσει περίπου στον αριθμό 98, ενώ στην Προδημοτική έχουν φτάσει στον αριθμό 55 περίπου. Στις ειδικότητες της Ειδικής, πλην των Μαθησιακών, όλοι οι υπόλοιποι κατάλογοι διορισίμων έχουν εξαντληθεί. 

Δ. Αυτοί ήταν οι τελευταίοι διορισμοί με σύμβαση ή θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα οι διορισμοί; 

Ναι, αναμένεται να συνεχιστούν. Οι σημερινοί διορισμοί ήταν οι πρώτοι. Ως γνωστό, οι διορισμοί συνεχίζονται ακόμη και τον Σεπτέμβριο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. στην Ειδική) συνεχίζονται και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχουν επίσης, μη αποδοχές / απορρίψεις συμβάσεων κλπ.   

Ε. Για ποιους λόγους θα συνεχίσουν να υπάρχουν διορισμοί; 

Η συνήθης τακτική είναι να «κρατούνται» κάποιοι διορισμοί και για πιο μετά. Επίσης, υπάρχουν ανάγκες που θα καλυφθούν το επόμενο διάστημα (προς το τέλος Αυγούστου γίνεται συνήθως), αλλά και τον Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία. Επιπλέον, υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θα παρουσιαστούν τον Σεπτέμβρη και επομένως, προκύπτουν ανάγκες, όπως και από το ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές κάποιες συμβάσεις που προσφέρονται.

Στ. Θα υπάρξουν και νέες μονιμοποιήσεις; 

Ενδεχομένως, αν δεν υπάρξουν αποδοχές. Για παράδειγμα, μπορεί μια συνάδελφος να μην αποδεχτεί μονιμοποίηση γιατί δουλεύει αλλού και άρα, χάνει τη μονιμοποίηση. Η ΕΕΥ θα προσφέρει μονιμοποίηση στο αμέσως επόμενο δικαιούχο άτομο. 

Ζ. Τι αναμένεται, γενικά, στους διορισμούς; 

Μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερη και εκτενέστερη αρθρογραφία. 

Η. Ως ποιον αριθμό θα φτάσουν οι κατάλογοι; 

Όπως έχω προαναφέρει πάρα πολλές φορές σε διάφορα άρθρα, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί, αφού οι παράγοντες είναι πολλοί και αστάθμητοι (αποδοχές ή απορρίψεις συμβάσεων, άλλοι διορισμοί κλπ).  

*Εκπρόσωπος ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη Γραμματεία ΠΟΕΔ. 

 

Home