Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Φοιτήτριες και φοιτητές για πρακτική άσκηση στη Βουλή

Offsite Team -
26.04.2022 - 17:10

Φοιτήτριες και φοιτητές για πρακτική άσκηση στη Βουλή

* Του Γιάννου Αφροδίση

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων που απευθύνονται στην κοινωνία και  αναβαθμίζουν την αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες, όπως περιγράφονται στους στόχους και προτεραιότητες που έθεσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου με την εκλογή της. 

Για πρώτη φορά, κατά τρόπο συγκροτημένο και ανοικτό, η Βουλή προσφέρει ένα αξιόλογο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών μέσα από το οποίο οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες μπορούν να αποκομίσουν μοναδικές εμπειρίες και να αναπτύξουν χρήσιμες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες, στο πλαίσιο ενός δυναμικού και πολυσύνθετου  εργασιακού περιβάλλοντος. Η εισαγωγή του προγράμματος αποτελεί έμπρακτη ένδειξη της βούλησης για ενίσχυση των φοιτητριών και φοιτητών και της εμπιστοσύνης του νομοθετικού σώματος προς τη νέα γενιά της πατρίδας. 

Η καθημερινή παρουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η συνεργασία με εξαίρετα και πολύπειρα στελέχη των Υπηρεσιών της Βουλής και η επαφή με βουλεύτριες και βουλευτές προσφέρουν στις νέες και νέους πολύτιμες παραστάσεις και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους αναφορικά με ποικίλα γνωστικά αντικείμενα που διασυνδέονται με τα πεδία των σπουδών τους.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές, αναλόγως των σπουδών και ενδιαφερόντων τους, θα συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας με αντικείμενα όπως την νομοτεχνική και διοικητική υποστήριξη κοινοβουλευτικών επιτροπών, την κοινοβουλευτική διπλωματία, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, τη ψηφιακή επικοινωνία και τα συστήματα πληροφορικής, τις εκδόσεις, τις εξιδεικευμένες μελέτες και τη διοργάνωση συνεδρίων.   

Επιπρόσθετα, μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες έρχονται σε άμεση επαφή με τον πυρήνα των εργασιών της Βουλής, το νομοθετικό έργο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και γενικότερα τη λειτουργία των θεσμών της Δημοκρατίας μέσα από την παρακολούθηση συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Ολομέλειας.

Παράλληλα, ενισχύουν την κατανόηση τους αναφορικά με τις σύγχρονες προκλήσεις στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας, τις διεργασίες για τη διαμόρφωση πολιτικών και την αναζήτηση λύσεων για θέματα που απασχολούν τους πολίτες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Η πρώτη περίοδος εφαρμογής του προγράμματος αφορά στο δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου 2022 και οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμπληρώνουν και αποστέλλουν τις αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα έως τις 12 Μάϊου.

Η σχετική ανακοίνωση, τα έντυπα αιτήσεων και στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Για το σχεδιασμό και εφαρμογή του προγράμματος πρακτικής άσκησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντλήθηκαν καλές πρακτικές από ανάλογα προγράμματα ευρωπαϊκών κοινοβουλίων ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η προετοιμασία προγράμματος που θα απευθύνεται σε νέες και νέους απόφοιτους. 

*Διευθυντή Γραφείου της Προέδρου της Βουλής 

Βιωσιμότητα: Το μεγάλο στοίχημα των κυπριακών πόλεων

Offsite Team -
22.06.2022 - 13:45

Βιωσιμότητα: Το μεγάλο στοίχημα των κυπριακών πόλεων

Του Γιάννη Αρμεύτη*

Πριν από μερικές ημέρες το έγκριτο καναδικό περιοδικό Corporate Knights δημοσίευσε το Sustainable Cities Index, την ετήσια έκθεσή του δηλαδή σε σχέση με τις πιο βιώσιμες πόλεις του πλανήτη. Ειδικοί και αρθρογράφοι του περιοδικού, χρησιμοποιούν μία σειρά παραμέτρων για την αξιολόγηση των υπό εξέταση πόλεων, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κάτοικο, η έκταση των δημόσιων χώρων, η αναλογία πρασίνου, η διαχείριση του νερού, η αποδοτικότητα του οδικού δικτύου και των υποδομών, καθώς και η εξάρτηση των κατοίκων τους από τα αυτοκίνητα.

Η αναφορά στην τελευταία και μόνο παράμετρο, είναι αρκετή για να κατανοήσουμε έναν από τους λόγους που οι κυπριακές πόλεις δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των βιώσιμων πόλεων. Δεν είναι ωστόσο η μόνη, αφού γενική παραδοχή πολιτών και αρμοδίων, είναι πλέον η ανάγκη προώθησης σημαντικών αλλαγών που να βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον των κυπριακών πόλεων και κατά συνέπεια να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.  

Κομβικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση η ενίσχυση του κράτους

Στην Κύπρο έχουν γίνει σημαντικά βήματα, σε διάφορα επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Η εισαγωγή καλών πρακτικών από το εξωτερικό, η καθιέρωση συστημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως τα πράσινα σημεία και η προσπάθεια δημιουργίας δικτύων διακίνησης χωρίς τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων, είναι παραδείγματα που θα πρέπει να σημειώνονται. Παράλληλα όμως θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι η χώρα μας έχει πολλές από τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την ταχεία ενσωμάτωση ευρύτερων «πράσινων» λύσεων.

Όπως συνέβη και σε άλλες χώρες, η προώθηση των λύσεων αυτών προϋποθέτει το σχεδιασμό και τη στήριξη του κράτους, είτε σε κεντρικό, είτε σε αποκεντρωμένο επίπεδο.  Όπως δείχνει άλλωστε η ευρωπαϊκή εμπειρία, οι χώρες που καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις στο ζήτημα της πράσινης μετάβασης, είναι εκείνες όπου το κράτος σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, προωθώντας παράλληλα κίνητρα προς τους πολίτες τους να ενσωματώσουν πράσινες πρακτικές στην καθημερινότητά τους.

Οι πόλεις μας πρέπει να αλλάξουν

Η ανάπτυξη του αστικού ιστού στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες που εξηγούνται μεν ιστορικά, μας έχουν αφήσει δε δύσκολες παρακαταθήκες που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Η ευρεία διάδοση των single family homes, παράλληλα με την έλλειψη ενός συνολικού πολεοδομικού σχεδιασμού κατά το παρελθόν, έχουν εντείνει το πρόβλημα του urban sprawl, το οποίο με τη σειρά του έχει σημαντικές επιπτώσεις: Το κυκλοφοριακό, η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για τις μεταφορές, η σπατάλη χρόνου για τη διακίνηση των ανθρώπων, αλλά και η έλλειψη της αίσθησης της συνέχειας της πόλης, αποτελούν στοιχεία που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. 

Με αυτό λοιπόν ως δεδομένο, θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα από το κράτος, που θα επιτελούν δύο βασικούς στόχους:

  • Τη διαμόρφωση πράσινων πόλεων
  • Την απεξάρτηση των ανθρώπων από τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων 

Αναφορικά με την επίτευξη του πρώτου στόχου, είναι αναγκαία η εφαρμογή ολοκληρωμένων master plans, που να εισάγουν ουσιαστικές αλλαγές εντός των πόλεων της Κύπρου. Η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων χώρων και η μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου, η δημιουργία περιαστικών και αστικών χώρων πρασίνου, αλλά και πιο ριζικές αλλαγές, όπως η εισαγωγή των πράσινων διαδρομών, ενός δικτύου δηλαδή ήπιας κυκλοφορίας για πεζούς και ποδηλάτες, κατά μήκος του οποίου θα υπάρχει βλάστηση, αποτελούν παρεμβάσεις με άμεσο αντίκτυπο. 

Η πόλη μου, η Λεμεσός αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα της ανάγκης παρεμβάσεων, καθώς διαθέτει μόλις 2τμ πρασίνου ανά κάτοικο. Κατά το παρελθόν έγιναν προσπάθειες με στόχο την αύξηση αυτής της αναλογίας, ορισμένες από τις οποίες ήταν εξαιρετικά πετυχημένες και αγκαλιάστηκαν από τους Λεμεσιανούς, όπως το γραμμικό πάρκο της πόλης. Η απουσία ωστόσο ενός συνολικού σχεδίου τέτοιων διαδρομών, έχει -μεταξύ άλλων- αποκλείσει τους κατοίκους από τη δυνατότητα να διακινούνται πεζοί, απρόσκοπτα στην πόλη.

Εξίσου σημαντικός είναι ο δεύτερος πυλώνας, που σχετίζεται με τη δημιουργία εναλλακτικών επιλογών για τους ανθρώπους, πέραν της χρήσης των ιδιωτικών τους οχημάτων. Τα όσα συνεπάγεται σε οικονομικό επίπεδο ο πόλεμος που εξελίσσεται σήμερα, επαναβεβαιώνουν ότι το μοντέλο της διακίνησης με προσωπικά οχήματα, τα οποία μάλιστα χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, δεν είναι ούτε περιβαλλοντικά, ούτε οικονομικά βιώσιμο. 

Ως Κύπριοι είμαστε τυχεροί καθώς ζούμε σε ένα τόπο που μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε «πράσινες» λύσεις, ευκολότερα από άλλους. Η εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών μονάδων είναι κάτι που θα οδηγήσει σε παραγωγή καθαρής και οικονομικής ενέργειας, αποτελώντας μία μόνο από τις πολλές ευκαιρίες που μας παρέχουν τα χαρακτηριστικά του τόπου μας. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με το σωστό σχεδιασμό και τη βούληση του κράτους, που θα μας επιτρέψουν στο μέλλον να αισθανόμαστε υπερήφανοι λόγω ένταξης των κυπριακών πόλεων σε εκθέσεις όπως το Sustainable Cities Index.

* Αρχιτέκτονας, μέλος της Πρωτοβουλίας «Για τη Λεμεσό»

Home