De Jure: Πειθαρχικό, Οδηγός και... βούλα ΔΕΕ

De Jure: Πειθαρχικό, Οδηγός και... βούλα ΔΕΕ

Γράφει ΜΛΝ

 • Εμπλουτισμένος και συγκριτικά πιο λεπτομερής ο αναθεωρημένος Οδηγός Δικαστικής Συμπεριφοράς, που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο την περασμένη Δευτέρα (27/05), προσδοκώντας σε ικανοποίηση των συστάσεων της GRECO, αλλά και αποκατάσταση του (κλονισμένου) περί δικαίου αισθήματος.
 • Αν και οι βασικές αρχές παραμένουν οι ίδιες (ανεξαρτησία-αμεροληψία-ακεραιότητα-ορθή συμπεριφορά-ισότητα-ικανότητα και επιμέλεια) και οι Εφέτες εμμένουν στη διασαφήνιση ότι «ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί κώδικα, εκτός όπου ρητά αναφέρεται», εντούτοις τονίζεται ότι «οι κατευθυντήριες γραμμές του Οδηγού είναι δεσμευτικές, αποτελούν την πεμπτουσία της δικαστικής συμπεριφοράς και η παράβασή τους μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχική ευθύνη, η οποία σε ότι αφορά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσδιορίζεται από τα Άρθρα 133 και 153 του Συντάγματος και σε ότι αφορά τους δικαστικούς Λειτουργούς, από το Άρθρο 157 του Συντάγματος». Προστίθεται ότι «η διαδικασία ρυθμίζεται αντιστοίχους από τους αντίστοιχους Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2015 και του 2000». 
 • Τα σχόλια της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης επί του αναθεωρημένου (και διπλάσιου σε έκταση!) Οδηγού αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης και της ανοιχτής γραμμής που διατηρούν με το Ανώτατο τους τελευταίους μήνες.
 • Σε χρονοβόρες διαδικασίες, λόγω προσφυγών των ενδιαφερομένων στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, «εγκλωβίστηκε» η πολυαναμενόμενη εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που τρέχουν στο πλαίσιο της δικαστηριακής μεταρρύθμισης, που αναμένεται ν’ αλλάξει άρδην τις διαδικασίες καταργώντας ουσιαστικά το... χαρτί. Εν αναμονή του λεγόμενου «e-justice court», οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης θα αρκεστούν στο προσωρινό και... ενδιάμεσο ηλεκτρονικό αρχείο που δημιουργήθηκε στα πρωτοκολλητεία αρχές του χρόνου, ώστε να ενισχύσει την αποτελεσμάτικότητά τους, εξυπηρετώντας θέματα διαχείρισης και εντοπισμού των υποθέσεων και διευκολύνοντας την εξαγωγή στατιστικών. 
 • Απρόσκοπτα, πάντως, προχωρά το θέμα της ηχογράφησης των πρακτικών στις δικαστικές αίθουσες. Αποτελεί, άλλωστε, μονόδρομο καθότι οι στενογράφοι είναι... είδος προς εξαφάνιση.
 • Άναυδοι όσοι διάβασαν το περιεχόμενο της επιστολής που απηύθυνε ο Π. Αγγελίδης προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και πυροδότησε και τη διαδικασία παραπομπής του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που καλείται σε κάθε περίπτωση να αποφανθεί «αν δικηγόρος είναι έvoχoς επovείδιστoυ, δόλιας ή ασυμβίβαστης διαγωγής πρoς τo επάγγελμα ή αν έχει ενεργήσει ή συμπεριφερθεί κατά τρόπο που αντιβαίνει ή συγκρούεται με τις πρόνοιες των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών».
 • Προεδρεύοντος του Δώρου Ιωαννίδη, προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, το Πειθαρχικό θα εξετάσει την καταγγελία το συντομότερο, εφόσον «δεν σηκώνει αναβολές», καλώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας τον κ. Αγγελίδη να υπερασπιστεί τη θέση του. Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, σε περίπτωση ενοχής, το Συμβούλιο δύναται να προειδοποιήσει ή να επιπλήξει τον δικηγόρο, να διατάξει την καταβολή προστίμου, να διατάξει διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο των Δικηγόρων ή να διατάξει την αναστολή άδειας άσκησης του επαγγέλματος για όσο χρονικό διάστημα ήθελε θεωρήσει σκόπιμο. Η απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί.
 • Δεκάδες άδειες έχουν ανασταλεί τα τελευταία χρόνια μέσω της διαδικασίας πειθαρχικής εξέτασης καταγγελιών. Η πιο πρόσφατη αφορά σε μεγαλόσχημο δικηγόρο της συμπρωτεύουσας, που απασχόλησε εκ της θέσεώς του για μεγάλο χρονικό διάστημα την κοινή γνώμη.
 • Καμία πιθανότητα επιτυχίας στην αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος εναντίον Kopkmaz Cerkez, που εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Περί τούτου διαβεβαιώνουν έγκριτοι νομικοί κατόπιν ομόφωνης απόφασης που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου στις 27 Μαΐου.
 • Εξετάζοντας προδικαστικό ερώτημα που τέθηκε ενώπιόν του από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας, αναφορικά με το κατά πόσον οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας αποτελούν «δικαστική αρχή» έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το Δ.Ε.Ε. κατέληξε ότι «στον όρο δικαστική αρχή έκδοσης δεν περιλαμβάνονται οι εισαγγελίες κράτους μέλους, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο να υπόκεινται, άμεσα ή έμμεσα, σε εντολές ή οδηγίες σε συγκεκριμένη υπόθεση εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας, όπως εκ μέρους του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο λήψεως αποφάσεως σχετικής με την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως».
 • Η απόφαση ενισχύει τη θέση των συνηγόρων υπεράσπισης του ότι, η αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί, καθότι δεν υπεβλήθη από Δικαστήριο της Γερμανίας, αλλά από την εισαγγελία του Αμβούργου.
 • Η υπόθεση του Κούρδου αγωνιστή της ελευθερίας έχει ορισθεί εκ νέου στις 3 Ιουνίου για περαιτέρω ακρόαση, ενόψει και της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
 • Καλή Κυριακή με... επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας!
Home