Δεν λειτούργησε το ΕΣΤΙΑ

Δεν λειτούργησε το ΕΣΤΙΑ

Μόλις το 20% όσων έχουν αιτηθεί φαίνεται πως πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν στο ΣΧΕΔΙΟ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΦΕΤΗΣ (Από τον ΕΦΕΤΗ που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 18/10)

Απέτυχε το ΕΣΤΙΑ τελικά αφού μόλις το 20% όσων έχουν αιτηθεί φαίνεται πως πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν στο ΣΧΕΔΙΟ. 

Οι υπόλοιποι θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της μη καταβολής των δόσεών τους για την πρώτη τους κατοικία με αποτέλεσμα λίαν συντόμως να αρχίσουν και οι διαδικασίες εκποίησης. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως διάβασα στην BRIEF, «ο αριθμός όσων τελικά θα ενταχθούν στο ΕΣΤΙΑ δεν θα ξεπεράσει τους 1.200 με 1.300»

Home