Η Στέλλα και το χαλούμι

Η Στέλλα και το χαλούμι

Η κατοχύρωση του χαλουμιού, δεν μου το βγάζετε από το μυαλό, ότι είχε και άρωμα… Στέλλας

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΦΕΤΗΣ (Από τον ΕΦΕΤΗ που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 4/4)

Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι που διορίζονται πρέπει να ενεργούν για το καλό της Ένωσης και όχι να επηρεάζονται από την εθνική τους καταγωγή και να μεριμνούν μεροληπτικά υπέρ του κράτους – μέλους από το οποίο προέρχονται. Αυτό είναι ένας από τους βασικούς κανόνες με την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το καλό μιας χώρας μέλους συνάδει με το ευρύτερο καλό της Ένωσης. Όπως για παράδειγμα η κατοχύρωση ενός προϊόντος, όπως το χαλούμι, αίτηση μάλιστα που εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια από πλευράς Κύπρου, κάτι που φανέρωνε πως η μη κατοχύρωση του τόσα χρόνια έκρυβε και παιχνίδια εις βάρος της Κύπρου. 

Είναι σε τέτοιες περιπτώσεις που φαίνονται ιδιαίτερα χρήσιμοι άνθρωποι που πονούν τον τόπο τους και ναι μεν ενεργούν ως Ευρωπαίοι αλλά την ίδια ώρα δεν αποδέχονται την αδικία εις βάρος της χώρας τους. Και η κατοχύρωση του χαλουμιού, δεν μου το βγάζετε από το μυαλό, ότι είχε και άρωμα… Στέλλας. 

Το ερώτημα είναι άλλο. Μα καλά τόσα χρόνια είχαμε στείλει τόσους Επιτρόπους, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας; 

Πάντως η ένταξη του χαλουμιού στον κατάλογο των προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) θα προστατεύσει το κυπριακό χαλούμι από απομιμήσεις που παράγονται σε άλλες χώρες και θα διασφαλίσει μία αγορά περίπου 224 εκατ. ευρώ. 

Home