Προς «διανοούμενους»: Τα οδοφράγματα υπάρχουν λόγω Τουρκίας

Προς «διανοούμενους»: Τα οδοφράγματα υπάρχουν λόγω Τουρκίας

REMINDER: Τα οδοφράγματα υπάρχουν λόγω ΤΟΥΡΚΙΑΣ και λόγω ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. 

Γράφει ο ΕΦΕΤΗΣ

Μια μικρή υπενθύμιση προς κάθε «διανοούμενο» και στις ελεύθερες περιοχές που σκέφτεται να κάνει καμιά διαδήλωση για διάνοιξη των οδοφραγμάτων: 

REMINDER: Τα οδοφράγματα υπάρχουν λόγω ΤΟΥΡΚΙΑΣ και λόγω ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. 

Τα οδοφράγματα ΔΕΝ υπάρχουν ούτε λόγω Αναστασιάδη, ούτε λόγω των προηγούμενων Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οπόταν εισηγούμαι η επόμενη διαδήλωση να γίνει έξω από κανένα στρατόπεδο του ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ στα κατεχόμενα εδάφη της ΚΥΠΡΟΥ.

Home