Η Dfiza δεν μπορεί να κοιμηθεί μετά από τη χρήση του ναρκωτικού speed