Ο Σεβάκ είναι ο τέταρτος διαγωνιζόμενος στο Kitchen Stars