Ραλίστες την έχουν δει στους αυτοκινητοδρόμους οι Κύπριοι