Δεν καταβάλλονται οι αποκοπές στους Δημ. Υπαλλήλους ως την έφεση