ΓεΣΥ: Οι ιδιώτες ιατροί μέσω πλατφόρμας, έστησαν πολυασφαλιστικό