Το χαλούμι έφερε την ανάγκη εκσυγχρονισμού της Δ. Υπηρεσίας