Χρηματιστήριο Ενέργειας: 6 Ιουνίου ξεκινά η αγορά εξισορρόπησης