Η χειρότερη ημέρα στις ευρωπαϊκές αγορές από τον Φεβρουάριο