ΚΕ: Το ΗΒ να είναι προσεκτικό όσο αφορά την ΑΟΖ της Κύπρου