Κλινικές: Η συμμετοχή τους σε αυτό το ΓεΣΥ θα είναι άλμα στο κενό