Ο Αντιπρόεδρος του ΠΙΣ κατηγορεί τον Υπ. Υγείας για πλαστογράφηση