«Πεδίο μάχης» στον εμπορικό πόλεμο και τα νομίσματα