Σε ποια τμήματα θα γίνονται προσλήψεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου