Τράπεζες, χρηματιστηριακές βάζουν μαχαίρι στις θέσεις εργασίας