Ανάβαση Κακοπετριάς – Ξεκινά το πρωτάθλημα με τον αγώνα του Αγίου Νικόλα