Συμφωνία επί της αρχής στις ΗΠΑ για να αποφευχθεί νέο shutdown