Από επιτυχία σε επιτυχία το Bolton University

Από επιτυχία σε επιτυχία το Bolton University

11/08/2017 - 10:01
Ποια τμήματα είναι στις πρώτες θέσεις
Tου Αντρέα Πολυκάρπου

 Στόχος του Bolton University είναι η συνεχής αναβάθμιση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών του προγραμμάτων μέσω της συνεχούς βελτίωσης και της εξέλιξης τόσο του ακαδημαϊκού προσωπικού όσο και των εγκαταστάσεων. Ένας στόχος που δείχνει να επιτυγχάνεται βάσει και των διακρίσεων που πετυχαίνει κάθε χρόνο.

Τι λαμβάνεται υπόψη

Ο συγκεκριμένος πίνακας προσμετρά την ικανοποίηση των φοιτητών του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος αναφορικά με το επίπεδο του μαθημάτων, της εκπαίδευσης που λαμβάνουν, την αναλογία προσωπικού και φοιτητών καθώς και τα έξοδα για κάθε φοιτητή.

Σημαντικές θέσεις

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι η ειδίκευση σχετικά με το «sport sciences courses» έχει φτάσει σε πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας αφού βρίσκεται στη 13η θέση σε ολόκληρη τη Βρετανία και στην κορυφή του North West σύμφωνα με τη Guardian.

Παράλληλα τα τμήματα Film Production and Photography courses, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την ειδίκευση σε Οπτικά και ειδικά εφέ (Visual Effects and Special Effects for Film & TV),  το τμήμα Animation and Illustration and Graphic Design and Photography, έχουν επίσης φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα (στη 2η θέση σε εθνικό επίπεδο) αναφορικά με το θέμα της ικανοποίησης για τη διδασκαλία (“satisfied with teaching”).

Αυξημένες δαπάνες

Οι επιτυχίες αυτές δεν ήρθαν τυχαία αφού τα τελευταία χρόνια γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από το ίδιο το πανεπιστήμιο το οποίο έχει αυξήσει τις δαπάνες του για κάθε φοιτητή.

Συγκεκριμένα,  αυξήθηκε αριθμητικά το προσωπικό γεγονός που επιτρέπει να γίνεται πιο προσεγμένη δουλειά.  Ο λόγος είναι ότι λόγω της αύξησης του προσωπικού κάθε μέλος του, αντιστοιχεί σε 15,1 φοιτητές ενώ το 2014 αντιστοιχούσε σε 20,6.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια πολύ πιο προσωπική και στρατευμένη στον κάθε φοιτητή δουλειά δημιουργώντας τα πλαίσια για τις επιτυχίες που σημειώνονται.

Τι δηλώνουν από το πανεπιστήμιο

Ο  Πρόεδρος του πανεπιστημίου και καθηγητής George E Holmes DL, τόνισε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπεις τη συνεχόμενη άνοδο του πανεπιστημίου στον πίνακα της Guardian ο οποίος πέραν όλων των άλλων επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των φοιτητών. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου θέλησε να ευχαριστήσει το προσωπικό για τη σκληρή του δουλειά χάρη στην οποία η εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών μετατρέπεται σε μια μεγάλη επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστήμιου μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Bolton University, Global Education, στα τηλέφωνα 22 772244 ή 22780250


Close