Συναγερμός στην Αγγλία: Η αστυνομία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο

Συναγερμός στην Αγγλία: Η αστυνομία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο

Ύποπτο αντικείμενο προκάλεσε αναστάτωση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο με την  Αστυνομία μα βρίκσεται στην περιοχή και να διεξάγει έρευνες.

(Περισσότερα σε λίγο)

12