ΑΣΔΥΚ: Μισθοί και εκσυγχρονισμός δημοσίου στο μικροσκόπιο

ΑΣΔΥΚ: Μισθοί και εκσυγχρονισμός δημοσίου στο μικροσκόπιο

20/04/2017 - 17:39

Η 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία.
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση, η οποία φέτος ήταν εκλογική και καταστατική, λόγω αντικατάστασης δύο αποχωρούντων μελών του ΔΣ και τροποποίησης του καταστατικού της Οργάνωσης, δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλα τα μέλη. Τους αποχωρήσαντες Χριστόδουλο Αποστολίδη, του Τμήματος Τελωνείων και Χριστόφορο Χατζηττοφή, του Υπουργείου Εξωτερικών, θα αντικαταστήσουν οι Μάριος Αδαμίδης, του Κλάδου Γεωργίας και Χαράλαμπος Σκορδή, της Δικαστικής Υπηρεσίας.
 
Σε ό,τι αφορά στις καταστατικές αλλαγές που είχαν προταθεί από το ΔΣ και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη, αυτές περιορίζουν τη δράση της συντεχνίας στον αμιγώς δημόσιο τομέα, ενώ δίδουν πλέον την ευχέρεια για τη δημιουργία εντός της Συντεχνίας Κλάδου Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου και Κλάδου Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου. Επιπλέον, το καταστατικό επιτρέπει την εγγραφή και Διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου ως μέλη με τη δημιουργία ξεχωριστού Κλάδου Διευθυντών.
 
Στο βασικό μέρος της Συνέλευσης, τη συζήτηση, η οποία επεκτάθηκε σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα θεμάτων, άνοιξε ο Πρόεδρος με τον απολογισμό του για τη δράση της Συντεχνίας τα δύο τελευταία χρόνια. Ακολούθησαν παρεμβάσεις και ανταλλαγή απόψεων για σειρά ζητημάτων που απασχολούν έντονα τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως είναι η αποκατάσταση των μισθών, ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου, οι αξιολογήσεις, οι μεταθέσεις, τα δικαιώματα των Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου κ.λπ.
 
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ να χειριστεί μέσα στον επόμενο χρόνο τα πιο πάνω θέματα καθώς και τα άλλα που ενδέχεται να προκύψουν μέσα στο έτος.
 

Πηγή: 
ΚΥΠΕ

Close