Ζητάει έλεγχο 12 ετών ο Οδυσσέας για τα δάνεια από τον ΚΟΑ

Ζητάει έλεγχο 12 ετών ο Οδυσσέας για τα δάνεια από τον ΚΟΑ

15/06/2017 - 13:54
Ποιες οι τρεις πληγές
Γιώργος Μιχαηλίδης

Ελεγχο των δανείων που σύναψε ο ΚΟΑ από το 2005 και μετά ζητεί στην ετήσια έκθεσή του  για τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού το 2016 ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Ο Γενικός Ελεγκτής ζητεί όπως η Ανώτατη Αθλητική Αρχή προβεί σε δανειακό έλεγχο 12 ετών αφού θεωρεί ότι δεν τηρούνται οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των δανείων και ούτε λαμβάνονται τα αναγκαία αποδειχτικά στοιχεία.  Ο κ. Μιχαηλίδης αποκαλύπτει ότι ο ΚΟΑ δεν τηρεί τραπεζικές καταστάσεις ακόμα και στο τέλος του χρόνου.
 

«Οι τρεις πληγές»

Σύμφωνα με τον Γεν. Ελεγκτή, υπάρχουν τρεις ανοικτές πληγές για τον ΚΟΑ που αφορούν δάνεια που παραχώρησε ως εξής:

1. Για το δάνειο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής  δεν είχαν ληφθεί οι τραπεζικές καταστάσεις ή τυχόν νέες αναθεωρημένες συμφωνίες. Το δάνειο της ΚΟΕ φέρει επιτόκιο το βασικό + περιθώριο 2,72% το οποίο είναι υψηλότερο από τα άλλα δάνεια. Ως  εκ τούτου, ζητείται ενημέρωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις των επιτοκίων για το δάνειο της ΚΟΕ.

Να ελέγχει την ΚΟΕ
 

Στην ΚΟΕ ο Ελεγκτής δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία αφού διαπιστώνει ότι στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το έτος 2017 εξακολουθεί να μην έχουν περιληφθεί οι χορηγίες που λαμβάνει η ΚΟΕ από το Κράτος. Η  Υπηρεσία  εξακολουθεί να συστήνει όπως διευθετηθεί με το Υπουργείο Παιδείας , ώστε όλες οι χορηγίες που λαμβάνει η ΚΟΕ από το Κράτος συμπεριλαμβάνονται πλέον στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ, ο οποίος πρέπει να παρέχει και να ελέγχει τις εν λόγω χορηγίες και την ΚΟΕ όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χορηγιών που κατάβαλλε.
 

2. Για το δάνειο του Δήμου Γεροσκήπου δεν υπήρχαν οι τελικές συμφωνίες και οι τραπεζικές καταστάσεις στο τέλος του χρόνου.

3. Οι συμφωνίες που έγιναν για το δάνειο προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Σημειώνεται ότι στον Αγρό ανεγέρθη το Αθλητικό Κέντρο «Γλαύκος Κληρίδης» το οποίο εδώ και χρόνια είναι αναξιοποίητο. Ο Γενικός Ελεγκτής συστήνει  να εξευρεθούν συμφέροντες τρόποι αξιοποίησης του κέντρου. Την ίδια ώρα η πρόθεση του Οργανισμού να προκηρύξει διαγωνισμό για αξιοποίηση του Κέντρου ενεργοποιεί την Ελεγκτική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την έκθεση ζητείται πλήρης ενημέρωση ώστε να υπάρχει στενή παρακολούθηση για αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με τον Ελεγκτή, ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει από την ΚΟΕ, τον Δήμο Γεροσκήπου και το Κοινοτικό Συμβούλιο του Αγρού όλες τις τυχόν διαφοροποιήσεις συμφωνίες και να ενημερώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να παρακολουθεί τα δάνεια αυτά, συμπεριλαμβανομένου και των επιτοκίων τους. 


Close