Τμήμα Φορολογίας: Ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις για το 2017

Τμήμα Φορολογίας: Ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις για το 2017

07/12/2017 - 15:33

Ηλεκτρονικά θα  υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2017 όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017. Κατόπιν πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, η φορολογική δήλωση εισοδήματος ατόμου υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, από το φορολογικό έτος 2017.

Βασική προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος είναι η εγγραφή στο σύστημα TAXISnet, στη διεύθυνση: https://taxisnet.mof.gov.cy 

Το Τμήμα Φορολογίας καλεί όσους δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο σύστημα TAXISnet όπως το πράξουν, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο Ε.Πρ.66 ηλ.

Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή στο TAXISnet είναι ο αριθμός αναφοράς και το αντίστοιχο ποσό επιστρεπτέου/πληρωτέου φόρου, που αναγράφονται σε οποιοδήποτε έντυπο ειδοποίησης επιβολής φορολογίας εισοδήματος έχετε στην κατοχή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος. 

Πηγή: 
ΚΥΠΕ

Close