Ο πέντε λόγοι που καταδικάστηκε ο Α. Ηλιάδης - Το σκεπτικό

Ο πέντε λόγοι που καταδικάστηκε ο Α. Ηλιάδης  - Το σκεπτικό
Η ετυμηγορία για την Τράπεζα Κύπρου

Το οικονομικό περιβάλλον που έγινε η δήλωση, οι συνέπειες της αναληθούς δήλωσης, το εκούσιο της πράξης που οδήγησε στην επίμαχη δήλωση, η αναγκαιότητα ο Νόμος να διασφαλίσει διαφάνεια και ακεραιότητα στις αγορές, αλλά και η προσωπική ευθύνη είναι οι πέντε βασικοί λόγοι που οδήγησαν το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας να στείλει στη Φυλακή για 2.5 έτη τον πρώην ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή της Τρ. Κύπρου Ανδρέα Ηλιάδη. Την ίδια ώρα  επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 120.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου.

 >>> Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη αυτούσια την απόφαση του Κακουργιοδικείου

Ο κ. Ηλιάδης »πλήρωσε» με βάση την απόφαση του Κακουργιοδικείου τη συνειδητή του απόφαση να δηλώσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου ότι το ύψος του ελλείμματος για την πλήρη κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας στις 19 Ιουνίου του 2012 ανέρχετο στο ποσό των 200 εκ. Ο κ. Ηλιάδης σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στο Κακουργιοδικείο είπε ότι το έλλειμμα θα καλυπτόταν από την Τράπεζα και δεν θα έπρεπε να ανησυχούν οι ενδιαφερόμενοι. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, ο κ. Ηλιάδης παραπλάνησε τους μετόχους και τους παρευρισκόμενους στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Με αυτό τον τρόπο, «μετέφερε εσφαλμένα δεδομένα και αντιλήψεις για το έλλειμμα της Τράπεζας Κύπρου».

Γιατί καταδικάστηκε η Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, ο «κ. Ηλιάδης ήταν ο βασικός εκφραστής και αντιπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου στην κορυφαία θεσμική λειτουργία της Γενικής Συνελεύσεως». Σύμφωνα με το Κακουργιοδικείο, το αδίκημα αποδόθηκε στην Τράπεζα Κύπρου αφού ο κ. Ηλιάδης ήταν το πρόσωπο που ταυτίζετο μαζί της.

Η νομική πτυχή της απόφασης βασίστηκε σε ξένη νομολογία και το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι επενδυτές σε μια αγορά ζημιώνουν όταν η ακεραιότητα της αγοράς υποσκάπτεται από τη διάδοση παραπλανητικών ή αναληθών πληροφοριών. Όταν οι επενδυτές ανέφερε το Κακουργιοδικείο δεν εμπιστευόνται την αγορά θα οδηγηθούν αλλού. Τονίστηκε ακόμα ότι όταν οι αγορές χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα προσελκύουν επενδύσεις και μειώνουν το κόστος κεφαλαίου στις εταιρείες.  

Το Κακουργιοδικείο στα ευρήματά του τόνισε ότι το έλλειμμα δημοσιοποιήθηκε στα 200 εκ. αφού η Τράπεζα ήθελε πάση θυσία να αποφύγει την κρατική στήριξη. Ωστόσο, το Κακουργιοδικείο ανέφερε ότι στην επίμαχη συνέλευση της 19ης  Ιουνίου 2012 δεν υπήρχε πρόθεση από τον κ. Ηλιάδη για να αναφερθεί στα πραγματικά προβλήματα της Τράπεζας Κύπρου. Ταυτοχρόνως, το Κακουργιοδικείο ανέφερε ότι ο Ηλιάδης «ήθελε να καθησυχάσει τους πάντες και κυρίως τους μετόχους για να αποφύγει τις όποιες αρνητικές αντιδράσεις τους ή τις κινήσεις τους στην αγορά».

Που έγκειται η παραπλάνηση

Το κύριο συστατικό στοιχείο της παραπλάνησης έγκειται με βάση την απόφαση στο γεγονός ότι από τις 19 Ιουνίου 2012 – 27 Ιουνίου 2012 οπότε και υπήρξε ανακοίνωση για έλλειμμα 480 εκ.

To Δικαστήριο έκρινε ως ελαφρυντικούς παράγοντες  το λευκό ποινικό μητρώο των κατηγορουμένων  Τράπεζας Κύπρου και Ηλιάδη, τη μη ύπαρξη μαρτυρίας για επηρεασμό των μετόχων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων, την εξωδικαστική τιμωρία που δέχθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η διαπόμπευση του κατηγορούμενου από τα ΜΜ.Ε. Ειδικότερα για την Τράπεζα Κύπρου μέτρησαν ως μετριαστικοί παράγοντες η ιστορία της, η προσφορά της στην οικονομία του τόπου, και την προσπάθειά της να παραμείνει ισχυρή τραπεζική μονάδα.

 

9