Παρουσίαση νομοσχεδίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

Παρουσίαση νομοσχεδίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

Το νομοσχέδιο για εισαγωγή στην Κύπρο του θεσμού των κοινωνικών επιχειρήσεων, μιας καινοτομίας με προϋπολογισμό €3,1 εκ. χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Πετρίδης ανέδειξε τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με κοινωνική διάσταση και πρόσφορο έδαφος για κοινωνική καινοτομία, ως τα στοιχεία της θετικής συνεισφοράς που θα προσθέσει στην κυπριακή οικονομία η εισαγωγή της εναλλακτικής μορφής επιχειρηματικότητας που ονομάζεται «κοινωνική επιχείρηση».

«Η ιδέα της «κοινωνικής επιχείρησης», δηλαδή της δημιουργίας ενός οργανισμού που ασχολείται με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, εξυπηρετώντας συγκεκριμένους κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους, αποτελεί έναν νέο τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, που εδράζεται σε τρεις πυλώνες: στην κοινωνική διάσταση που επιτρέπει την επιχειρηματικότητα για κοινωνικό σκοπό, στην επιχειρηματική διάσταση που διαλαμβάνει την οικονομική δραστηριότητα και σε ένα μοντέλο διοίκησης, το οποίο θέτει περιορισμό στη διανομή κερδών και περιουσιακών στοιχείων», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα διαχωρίζονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις γενικού σκοπού και σε κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «πρώτιστος σκοπός λειτουργίας της κοινωνικής επιχείρησης γενικού σκοπού θα είναι η κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης θετικών κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων, με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας».

«Πρώτιστος σκοπός λειτουργίας της κοινωνική επιχείρησης ένταξης θα είναι η κοινωνική αποστολή μέσω της εργοδότησης 40% κατ’ ελάχιστον του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού», αναφέρεται.

Ενδεικτικά, αναφέρεται «πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ, που αποτελούν έναν νέο τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπροσωπούν το 10% του ΑΕΠ, εργοδοτούν πέραν των 11 εκ. εργαζομένων – αριθμός που αντιστοιχεί στο 6% της εργοδότησης στην ΕΕ –, με έναν στους τέσσερις νέους επιχειρηματίες στην ΕΕ να είναι «κοινωνικός επιχειρηματίας» και με τα ποσοστά επιβίωσης των κοινωνικών νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) να είναι διπλάσια από τα συμβατικά».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «για εισαγωγή στην Κύπρο της εν λόγω καινοτομίας, η οποία φέρει προϋπολογισμό ύψους 3,1 εκ. ευρώ και είναι χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο έλαβε την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρία του στις 9 Ιανουαρίου 2018, ενώ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο εκπονήθηκε «Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», του οποίου η υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων φέρουν χρονικό ορίζοντα το 2020».

«Σκοπός των άνωθεν είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, η οποία θα κατοχυρώνεται από νομικό πλαίσιο, θα προσφέρει ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότητη, και θα εδραιώνει κουλτούρα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αναγνωρισιμότητα», αναφέρεται.

Το νομοσχέδιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτέλεσε προϊόν διαβούλευσης με φορείς και κοινωνικούς εταίρους, που ξεκίνησε το 2016 και η συζήτησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει οριστεί για τον Απρίλιο 2018.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έγινε επίσης παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης και παρουσίαση από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΤΠ.

9