Πότε θα εξεταστούν επιδόματα, βοηθήματα και συντάξεις

Πότε θα εξεταστούν επιδόματα, βοηθήματα και συντάξεις

 Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδίδουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα.

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:

  •     Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 5/2/2018.
  •     Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά στην περίοδο ανεργίας Μαρτίου - Απριλίου 2018.  

 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ: Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Ιούνιο - Ιούλιο 2017. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 9/1/2018.

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2017.

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Οκτωβρίου 2017.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Οκτώβριο - Νοέμβριο 2017.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Φεβρουάριο 2018.

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ:

  •     Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δεν λάμβανε σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017. 
  •     Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2017.

 ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ:

  •     Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2018.
  •     Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2018.
  •     Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2018.
  •     Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017.

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017.

 ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 5/2/2018.

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:

  •     Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 8/2/2018.
  •     Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Μάρτιο του 2018.

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 5/2/2018.

 Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:

    Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1953 - 1954.         Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2018.     Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Οκτώβριο - Δεκέμβριο του 2016 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

    Επίδομα Ορφανίας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Ιούλιο - Σεπτέμβριο του 2016 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Τον Φεβρουάριο του 2018 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4823 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 1234 αφορούν εργοδότες και οι 3589 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

9