Κομισιόν:Προτείνει προϋπολογισμό €123 δισ. για εξωτ. δράση ΕΕ

Κομισιόν:Προτείνει προϋπολογισμό €123 δισ. για εξωτ. δράση ΕΕ

Η Κομισιόν ζητά να αυξηθεί κατά 30% ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο - υιοθετώντας ταυτόχρονα μια ενοποιημένη και συνεκτική αρχιτεκτονική, συγχωνεύοντας όλα τα "μέσα εξωτερικής πολιτικής" σε ένα.  

Το νέο "χρηματοδοτικό μέσο", θα ξεπεράσει τα υπάρχοντα γραφειοκρατικά εμπόδια και θα ενισχύσει την αξιοποίηση των κονδυλίων, χωρίς να μειώνει τη στόχευση των συγκεκριμένων πολιτικών, αναφέρεται.

Την πρόταση της Κομισιόν για τον επόμενο προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, παρουσίασαν  από κοινού, ο Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης, η Ύπατη Εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνι, ο Γιοχάνες Χαν και ο Νέβεν Μίμιτσα.

Η πρόταση αποτελεί αποτέλεσμα του συντονισμού όλων των επιμέρους πολιτικών και των ομάδων αρμοδιότητας, και αφορά όλα τα θέματα από τη διεύρυνση ως και την ανθρωπιστική παρέμβαση της ΕΕ στον πλανήτη. Ο προϋπολογισμός για την εξωτερική δράση θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο της ΕΕ για την υποστήριξη των χωρών εταίρων στις πολιτικές και οικονομικές τους μεταβολές προς την αειφόρο ανάπτυξη, τη σταθερότητα, την εδραίωση της δημοκρατίας, την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας. Θα επιτρέψει επίσης στην ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Όσον αφορά τη γειτονιά της ΕΕ, αυτό θα είναι επίσης το εργαλείο που θα βοηθήσει τις γειτονικές χώρες να προσεγγίσουν οικονομικά την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Ανάμεσα στα βασικά στοιχεία της νέας εξωτερικής πρότασης προϋπολογισμού είναι η αυξημένη χρηματοδότηση(θα αυξηθεί από 94,5 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014-2020 σε 123 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2021-2027 + 30%), η μείωση του αριθμού των μέσων, καθώς και την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και η επαναχρησιμοποίηση των αχρησιμοποίητων κεφαλαίων σε πολυετή βάση. Το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας θα διαθέτει 11 δισ. ευρώ.  

Αναλυτικά, το βασικό στοιχείο του πακέτου "Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI)" με 89,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα αποτελείται από τρεις πυλώνες:

1. Το γεωγραφικό πυλώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή γειτνίασης και στην υποσαχάρια Αφρική. Θα αυξηθεί σημαντικά η αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων όπως η ανθρώπινη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, της αλλαγής του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της μετανάστευσης.

2. Το θεματικό πυλώνα που θα συμπληρώσει το γεωγραφικό πυλώνα μέσω της υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, της κοινωνίας των πολιτών, της σταθερότητας και της ειρήνης, στο μέτρο που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις που δεν καλύπτονται από το γεωγραφικό πυλώνα

3. Τον πυλώνα ταχείας αντίδρασης που θα επιτρέψει στην ΕΕ να ανταποκρίνεται γρήγορα σε κρίσεις, καθώς και να υποστηρίζει την πρόληψη των συγκρούσεων, να ενισχύει την ανθεκτικότητα των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων, τη σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης.

Σε ό,τι αφορά το μέσο προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ), θα περιέχει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα προσφέρουν αυξημένη στήριξη στις υποψήφιες για ένταξη χώρες και στους πιθανούς υποψηφίους στην πορεία τους προς την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης στην ΕΕ μέσω βαθιών και συνολικών μεταρρυθμίσεων.

Στον προϋπολογισμό για την κοινή εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια κατανέμονται 3 δισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων, για την οικοδόμηση της ικανότητας των χωρών εταίρων και την προστασία της ΕΕ και των πολιτών της.

Προβλέπεται δε και η συνεργασία με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, με 500 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή θα στηρίξει και θα ενισχύσει τους οικονομικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και των 13 υπερπόντιων χωρών και εδαφών που συνδέονται με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τέλος περιλαμβάνεται ένα επενδυτικό πλαίσιο για εξωτερική δράση κονδύλια έως 60 δισ. ευρώ, με στόχο τη μόχλευση πρόσθετων οικονομικών πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη από τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, και εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ, η Ύπατη Εκπρόσωπος πρότεινε χθες τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη, ύψους 10,5 δισ. ευρώ.

Ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης, κατά την παρουσίαση της πρότασης, δήλωσε σχετικά ότι "καθώς οι ανθρωπιστικές καταστάσεις στον κόσμο αυξάνονται κάθε χρόνο και γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, η ΕΕ ενισχύει τον ηγετικό ρόλο της ως σημαντικότερου παρόχου ανθρωπιστικής βοήθειας δείχνοντας αλληλεγγύη με εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν ανάγκη".

9