Αποζημιώσεις €17.800 επιδίκασε το ΕΔΑΔ σε βάρος της Κύπρου

Αποζημιώσεις €17.800 επιδίκασε το ΕΔΑΔ σε βάρος της Κύπρου

€17.800 καλείται να πληρώσει η  Κύπρος για αποζημιώσεις αναφορικά με  υποθέσεις που εκδικάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το πρώτο τετράμηνο του 2018. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2016 οι αποζημιώσεις έφτασαν τις €61.737.  

Το πρώτο τετράμηνο του 2018 εκκρεμούσαν 9 αποφάσεις που αφορούσαν στην Κύπρο, ενώ κατά το ίδιο διάστημα προστέθηκε μία μόλις νέα υπόθεση.

 

Τα στοιχεία προβάλλονται στη νέα διαδραστική ιστοσελίδα που τέθηκε σήμερα σε λειτουργία από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), με στόχο να παρουσιαστεί η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στους πολίτες της Ευρώπης.

 

Από 1962 που τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Κύπρο, παραπέμφθηκαν συνολικά 64 υποθέσεις στην Επιτροπή Υπουργών και έκλεισαν οι 55 εξ αυτών.  

 

9