Τι ακριβώς προνοεί το μεγάλο deal με την Ελληνική Τράπεζα για ΣΚΤ

Τι ακριβώς προνοεί το μεγάλο deal με την Ελληνική Τράπεζα για ΣΚΤ

Κατ' αρχήν αποδεκτή έκανε το Υπουργικό Συμβούλιο την πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας για εξαγορά μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

Σε δηλώσεις του μετά το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη απόφαση που ωστόσο έπρεπε να την πάρει η Κυβέρνηση.

Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια διόρθωσης διαχρονικών στρεβλώσεων σε διάφορους τομείς στο κράτος. "Σε διάφορες περιπτώσεις λάβαμε δύσκολες αποφάσεις αλλά το αποτέλεσμα έδειξε πως εκεί όπου τολμήσαμε, το αποτέλεσμα μας δικαίωσε".

Σε σχέση με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ανέφερε ότι "πίσω από το ανθρώπινο πρόσωπο που βοήθησε πολλούς συμπολίτες μας δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε κακοδιαχείριση η οποία δεν μπορούσε πλέον να έχει θέση στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον.

Οι εξελίξεις επέβαλαν την κρατική στήριξη τόνισε, ενώ κάλεσε όσους τώρα ζητούν τα ρέστα να κάνουν τη δική τους αυτοκριτική.

Η προϋπόθεση μεταξύ άλλων για να γίνει τελικά αποδεκτή η πρόταση της Ελληνικής είναι όπως η τράπεζα καταθέσει δεσμευτικό πλάνο κεφαλαιοποίησης πριν τη Γενική Συνέλευση της Συνεργατικής το απόγευμα της Δευτέρας.

Τι προνοεί η συμφωνία 

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών η πρόταση προνοεί μεταξύ άλλων: 

Η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει την διαχείριση και αναλαμβάνει να πληρώσει το σύνολο καταθέσεων των πελατών της Συνεργατικής, ύψους €9.7 δις.

Έναντι αυτής της υποχρέωσης, η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής, αποτελούμενα από δάνεια, ομόλογα και μετρητά, αξίας €10.3 δις. 

Περιλαμβάνονται και μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου €0.5 δις.

Περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής, λογιστικής αξίας περίπου €8.3 δις, δεν θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα αλλά θα εκχωρηθούν στο κράτος.

Συγκεκριμένα, έναντι της κατάθεσης €2.5 δις που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο έχουν ήδη δεσμευτεί υπέρ του κράτους  μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €7 δις και συμμετοχές σε εταιρείες αξίας €165 εκ.

Με πρόσθετη κατάθεση €1 δις που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεργατική, θα δεσμευτούν υπέρ του κράτους όλα τα ακίνητα του Συνεργατισμού αξίας €600 εκ και εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €500 εκ.

Τα έσοδα από τις εισπράξεις, τις πωλήσεις και την διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούν πλέον δημόσιο έσοδο.

Θα υπάρχουν επίσης όροι που θα σχετίζονται με την ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δικαστικών διαδικασιών, κινήσεις που η κυβέρνηση ήδη προωθεί.

Παραχώρηση εγγύησης από τον πωλητή προς τον αγοραστή για ενδεχόμενες μη-αναμενόμενες ζημιές σε καθορισμένο χαρτοφυλάκιο για περίοδο 12 ετών που δεν θα ξεπεράσουν τα 184 εκ. 

Τέλος, η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη εργοδότησης 1100 μελών του προσωπικού και λειτουργίας 72 καταστημάτων της Συνεργατικής.

 

9