Συνεργατισμός: Η συμφωνία με Ελληνική κρίνεται από τους μετόχους

Συνεργατισμός: Η συμφωνία με Ελληνική κρίνεται από τους μετόχους

Η συμφωνία της Ελληνικής Τράπεζας με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα για την αγορά του καλού κομματιου της ΣΚΤ περνά σήμερα από την έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει σήμερα στις 18:30  για να συζητήσει τη συμφωνία .

H Eλληνική υπέβαλε την Παρασκευή υπέβαλε τελική προσφορά για την απόκτηση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ».

Η προσφορά υπόκειται, μεταξύ άλλων, σε αύξηση κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, προστίθεται. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η αύξηση κεφαλαίων υπόκειται «στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, 

 

 

Όπως είχε ανακοινώσει ο Χάρης Γεωργιάδης την Παρασκευή (15/6), με τη συμφωνία η Ελληνική Τράπεζα γίνεται ο ιδιοκτήτης δανείων, ομολόγων και μετρητών ύψους 10.3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμβάνονται, επίσης, 500 εκατομμύρια ευρώ από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια.

Περιουσιακά στοιχεία της ΣΚΤ αξίας 8,3 δισεκατομμυρίων θα εκχωρηθούν στο κράτος. Έναντι της κατάθεσης 2,5 δισεκατομμυρίων έχουν ήδη δεσμευτεί υπέρ του κράτους.  

Σ' ότι αφορά στο προσωπικό, η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει εργοδότηση 1.100 μελών και υποκαταστήματα. Μέρος θα εργοδοτηθεί από τον Φορέα Εστία που θα εργάζεται για το κράτος και μέρος θα πρέπει να αποχωρήσει.  

 

9