Και επίσημα αλλάζει χέρια ο Συνεργατισμός

Και επίσημα αλλάζει χέρια ο Συνεργατισμός

Εγκρίθηκε από τους μετόχους η πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας αναφορικά με την αγορά του καλού κομματιου της ΣΚΤ.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δμοσιεύτηκε μετά την ολοκλήρωση της γενικής συνέλευσης, "σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 15ης Ιουνίου 2018, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ενημερώνει ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που διεξήχθη στις 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 1830 αποφάσισε την έγκριση της πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής συναλλαγής σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος".

 

Παράλληλα, προστίθεται ότι "η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων".

Τι προνοεί η συμφωνία 

  • Η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει την διαχείριση και αναλαμβάνει να πληρώσει το σύνολο καταθέσεων των πελατών της Συνεργατικής, ύψους €9.7 δις.
  • Έναντι αυτής της υποχρέωσης, η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής, αποτελούμενα από δάνεια, ομόλογα και μετρητά, αξίας €10.3 δις. 
  • Περιλαμβάνονται και μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου €0.5 δις.
  • Περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής, λογιστικής αξίας περίπου €8.3 δις, δεν θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα αλλά θα εκχωρηθούν στο κράτος.
  • Συγκεκριμένα, έναντι της κατάθεσης €2.5 δις που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο έχουν ήδη δεσμευτεί υπέρ του κράτους  μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €7 δις και συμμετοχές σε εταιρείες αξίας €165 εκ.
  • Με πρόσθετη κατάθεση €1 δις που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεργατική, θα δεσμευτούν υπέρ του κράτους όλα τα ακίνητα του Συνεργατισμού αξίας €600 εκ και εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €500 εκ.
  • Τα έσοδα από τις εισπράξεις, τις πωλήσεις και την διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούν πλέον δημόσιο έσοδο.
  • Θα υπάρχουν επίσης όροι που θα σχετίζονται με την ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δικαστικών διαδικασιών, κινήσεις που η κυβέρνηση ήδη προωθεί.
  • Παραχώρηση εγγύησης από τον πωλητή προς τον αγοραστή για ενδεχόμενες μη-αναμενόμενες ζημιές σε καθορισμένο χαρτοφυλάκιο για περίοδο 12 ετών που δεν θα ξεπεράσουν τα 184 εκ. 
  • Τέλος, η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη εργοδότησης 1100 μελών του προσωπικού και λειτουργίας 72 καταστημάτων της Συνεργατικής.

 

9