Σημαντική απόφαση: Δικαίωση Τράπεζας Κύπρου σε υπόθεση αξιογράφων

Σημαντική απόφαση: Δικαίωση Τράπεζας Κύπρου σε υπόθεση αξιογράφων

 

Για πρώτη φορά Κυπριακό Δικαστήριο δικαίωσε την Τράπεζα Κύπρου σε υπόθεση αγωγής από κάτοχο αξιογράφων.

Με μια πολύ εμπεριστατωμένη και κατανοητή απόφαση, το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή με έξοδα υπέρ της Τράπεζας.

Το Δικαστήριο ασχολήθηκε με όλα τα θέματα και προέβη ευρήματα υπέρ της Τράπεζας για όλους τους λόγους. Όλοι οι μάρτυρες εκ μέρους της Τράπεζας θεωρήθηκαν αξιόπιστοι.

Επιπλέον, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η Τράπεζα είναι ο εκδότης όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Σημειώνεται ότι ο ενάγων δεν ήταν επαγγελματίας επενδυτής αλλά ένας απλός άνθρωπος χωρίς εμπειρία και / ή γνώση επενδυτικών προϊόντων.

Η απόφαση άν και πρώτου βαθμού  θα βοηθήσει σημαντικά στο μελλοντικό χειρισμό παρόμοιων υποθέσεων και είναι καθοδηγητική εξουσία.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Τράπεζα ενεργούσε στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης που δεν αποτελεί υπηρεσία ή εμπίπτει στις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Όπως αποφάνθηκε το Δικαστήριο, ο ενάγοντας δεν επισκέφθηκε το υποκατάστημα της Τράπεζας για απόκτηση επενδυτικής υπηρεσίας αλλά μετα από αίτηση που υπέβαλε για απόκτηση Αξιογράφων.

Με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου δεν προέκυψε οποιαδήποτε απάτη, ψευδής παράσταση η απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος για την απόκτηση των αξιογράφων.

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει  κανένας λόγος για στοιχειοθέτηση του δόλου της απάτης ή του αγώγιμου δικαιώματος το ενάγοντα. 

9