Συνεργατισμός: ΝΑΙ από συντεχνίες για το σχέδιο εθελούσιας εξόδου

Συνεργατισμός: ΝΑΙ από συντεχνίες για το σχέδιο εθελούσιας εξόδου

Οι συντεχνίες ΟΙΥΚ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ αποφάσισαν ομόφωνα να εγκρίνουν το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης (ΣΕΑ) 900 υπαλλήλων της ΣΚΤ στο πλαίσιο της μεταφοράς των καλών εργασιών της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα.  

Οι συντεχνίες προτρέπουν τα μέλη τους, αφού σταθμίσουν τα δικά τους δεδομένα, να επιλέξουν το ΣΕΑ, το οποίο προνοεί χαριστικές αποζημιώσεις μέχρι €180.000.

Το ΣΕΑ θα τεθεί προς έγκριση σε Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΚΤ την ερχόμενη Τρίτη και μετά την έγκρισή του θα κοινοποιηθεί στο προσωπικό, το οποίο θα έχει διορία να το επιλέξει μέχρι τις 17 Αυγούστου.  

Οι αντιπρόσωποι των τριών συντεχνιών εξέτασαν την τελική πρόταση που τους δόθηκε από την διοίκηση της ΣΚΤ σε χθεσινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των συντεχνιών.  

«Έχουν εξηγηθεί όλα τα σημεία λεπτομερειακώς και ομόφωνα η συνέλευση έχει αποφασίσει να προκρίνει το σχέδιο και να το εγκρίνει ούτως ώστε να απευθυνθεί στο προσωπικό», ανέφερε ο ΓΓ της ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ Σάββας Τούλοπος.  

Ο ΓΓ της ΟΙΥΚ ΣΕΚ, Ελισσαίος Μιχαήλ, ανέφερε στις δηλώσεις του πως η διαφοροποιημένη πρόταση της ΣΚΤ «δίδει αποτελέσματα τέτοιας μορφής που συγκρίνεται ευνοϊκά με τα σχέδια που έχουν κυκλοφορήσει σε άλλες τράπεζες το προηγούμενο διάστημα αλλά ταυτόχρονα και η κατανομή γίνεται πιο δίκαια εντός των κατηγοριών του προσωπικού».  

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, πρόσθεσε, ξεκινά μία τεράστια άλλη προσπάθειά μας που είναι να προστατεύουμε άλλους συναδέλφους οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα, αλλά και αυτούς που θα παραμείνουν στο Φορέα, κατέληξε.  

Ο Ανώτερος Μόνιμος Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ Ανδρέας Λουκά είπε από την πλευρά του πως «συνυπολογίζοντας τις πρόνοιες του μαζί με τους αντιπροσώπους μας θεωρήσαμε ότι είναι ένα σαφώς βελτιωμένο σχέδιο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όσων συναδέλφων επιλέξουν να αποχωρήσουν εθελούσια από την τράπεζα».  

Ο κ. Λουκά πρόσθεσε πως σε σύγκριση με τα τελευταία τρία σχέδια που δόθηκαν στον τραπεζικό τομέα, «ότι το υπό αναφορά σχέδιο είναι κατά παρασάγγας καλύτερο από όλα τα άλλα σχέδια, επομένως αυτό μόνο του λέει πολλά».

Τόνισε ωστόσο πως πρόκειται για ένα εθελοντικό σχέδιο και ως εκ τούτου δεν είναι θέμα των συντεχνιακών. «Είναι θέμα προσωπικού του κάθε συναδέλφου ο οποίος θα σταθμίσει τα δεδομένα, τις επιλογές του τις δυνατότητες του και να το επιλέξει ή να μην το επιλέξει». είπε.

Εξέφρασε πως το σχέδιο θα πλησιάσει τους στόχους οι οποίοι τίθενται δηλαδή για αποχώρηση των 900 υπαλλήλων. 

Δείτε ΕΔΩ αυτούσιο το σχέδιο - Τι προβλέπει

 

Οι βασικές πρόνοιες του σχεδίου:

  • Η αποζημίωση θα είναι χαριστική δηλαδή αφορολόγητη
  • Το αποζημίωσης υπολογίζεται ως το αποτέλεσμα των χρόνων υπηρεσίας επί τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό επί 26% με μέγιστο ποσό αποζημίωσης τις €180.000. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το σύνολο των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης είναι μικρότερο από το ποσό αυτό, τότε το ποσό που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνόλου των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.
  • Η αποζημίωση θα κατατεθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις την 30η Σεπτεμβρίου 2018, 1η Ιουνίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2019, ενώ στις 31 Αυγούστου του 2018 θα πληρωθεί το ποσό του υπολοίπου της άδειας. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ποσό της πρώτης δόσης ανά άτομο καθορίζεται στις €20.000. Στην περίπτωση που το προσωπικό διατηρεί δάνεια με καθυστερήσεις ή που είναι μη εξυπηρετούμενα, τότε θα δεσμεύεται το 30% (15% από 1η και 2η δόση) μέχρι που τα άτομα αυτά ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους. Αν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019 δεν διευθετηθούν οι καθυστερήσεις αυτές, τότε το δεσμευμένο ποσό θα καταβάλλεται για ρύθμιση των συγκεκριμένων πιστωτικών διευκολύνσεων κατά την κρίση της τράπεζας.
  • Επίσης για το προσωπικό που αποχωρεί και διατηρεί εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις με συμβατικά επιτόκια, αυτά θα μετατρέπονται σε επιτόκια αγοράς, με την εναπομένουσα οντότητα (ΣΚΤ και στη συνέχεια ο Φορέας) να επιδοτεί τη διαφορά που προκύπτει (ανάμεσα σε συμβατικά επιτόκια και επιτόκια αγοράς) μέχρι τη λήξη τους).
9