ΣΚΤ: Παραδόθηκε το Σχέδιο εθελούσιας εξόδου για τους 900

ΣΚΤ: Παραδόθηκε το Σχέδιο εθελούσιας εξόδου για τους 900

Στα χέρια του προσωπικού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) παραδίδεται αυτήν την ώρα το σχέδιο εθελούσιας εξόδου περίπου 900 εργαζομένων της τράπεζας. Όπως πληροφορούμαστε, το σχέδιο έχει αναρτηθεί πριν από λίγο στη διαδικτυακή πύλη δεδομένων που έχει δημιουργηθεί γι' αυτόν τον σκοπό.

Μέχρι τις 17 Αυγούστου το προσωπικό θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να  να μπορέσει να επιβεβαιώσουν το ύψος της αποζημίωσης. 

Παρά την καθυστέσηση που παρουσιάστηκε που αποδόθηκε σε κάποια διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν το Σχέδιο, οι πρόνοιες, όπως πληροφορούμαστε παραμένουν ακριβώς οι ίδιες όπως έχουν εγκριθεί.

Οι βασικές πρόνοιες του σχεδίου:

  • Η αποζημίωση θα είναι χαριστική δηλαδή αφορολόγητη

 

  • Το ύψος αποζημίωσης υπολογίζεται ως το αποτέλεσμα των χρόνων υπηρεσίας επί τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό επί 26% με μέγιστο ποσό αποζημίωσης τις €180.000. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το σύνολο των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης είναι μικρότερο από το ποσό αυτό, τότε το ποσό που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνόλου των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

 

  • Η αποζημίωση θα κατατεθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις την 30η Σεπτεμβρίου 2018, 1η Ιουνίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2019, ενώ στις 31 Αυγούστου του 2018 θα πληρωθεί το ποσό του υπολοίπου της άδειας. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ποσό της πρώτης δόσης ανά άτομο καθορίζεται στις €20.000. Στην περίπτωση που το προσωπικό διατηρεί δάνεια με καθυστερήσεις ή που είναι μη εξυπηρετούμενα, τότε θα δεσμεύεται το 30% (15% από 1η και 2η δόση) μέχρι που τα άτομα αυτά ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους. Αν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019 δεν διευθετηθούν οι καθυστερήσεις αυτές, τότε το δεσμευμένο ποσό θα καταβάλλεται για ρύθμιση των συγκεκριμένων πιστωτικών διευκολύνσεων κατά την κρίση της τράπεζας.

 

  • Επίσης για το προσωπικό που αποχωρεί και διατηρεί εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις με συμβατικά επιτόκια, αυτά θα μετατρέπονται σε επιτόκια αγοράς, με την εναπομένουσα οντότητα (ΣΚΤ και στη συνέχεια ο Φορέας) να επιδοτεί τη διαφορά που προκύπτει (ανάμεσα σε συμβατικά επιτόκια και επιτόκια αγοράς) μέχρι τη λήξη τους).

Δείτε το Σχέδιο ΕΔΩ

9