Καταθέσεις Σκτ: Τι κατέθεσε ο Παύλος Θεοδότου

Καταθέσεις Σκτ: Τι κατέθεσε ο Παύλος Θεοδότου

Τελείωσε τη κατάθεσή του ο Παύλος Θεοδότου, όπως κατέληξε ως προσωπική του άποψη είπε πως ο Συνεργατικός Πιστωτικός τομέας είχε δυνατότητα να βελτιώση. Βάση της εταιρικής διακυβέρνησης η ΚΤΚ μας είπε ότι πέραν της εκλελεγμένης επιτροπής έπρεπε να συμπληρωθεί η επιτροπή με 4 ανεξάρτητα μέλη και γίναμε 9.

Επίσης για τον Κληρίδη ως Γενικός Δ/ντης τόνισε πως τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά αν έμενε αυτό Διευθυντής αφού γνώριζε τον Συνεργατισμό.

Ο κύριος έκανε αναφορά και στη Λαϊκή τράπεζα αφού όπως είπε η Συνεργατική τράπεζα μετατρεπόταν σε Λαϊκή αφού μέχρι και το νέο σήμα που κοσμούσε τα ΠΙΔ έμοιαζε με αυτή για να δείξει την κατάρρευση της τράπεζας.

Για το θέμα της κρατικοποίησης του Συνεργατισμού τόνισε πως δεν ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει και πως δεν συμφωνούσε με αυτό.

Για τεράστιες ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και του πρώην διοικητή Αθανάσιου Ορφανίδη, λόγω ελλιπούς εποπτείας του Συνεργατισμού έκανε λόγο ο Παύλος Θεοδότου, ο οποίος διετέλεσε Μη Εκτελεστικό Μέλος της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας από το 2007-2012 ως Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Συνομοσπονδίας.

Ανέφερε ακόμα ότι ήταν λάθος η Κυβέρνηση, μετά την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού να παραχωρήσει μόνο το 1% στο Συνεργατικό Κίνημα, αφού υπήρχε τεράστια ακίνητη περιουσία του Συνεργατισμού.

Έκανε επίσης λόγο για μεγάλες σπατάλες από το ΔΣ του Συνεργατισμού μετά το 2013 και προσπάθεια να μετατραπεί ο Συνεργατισμός, σε Λαϊκή Τράπεζα με την πρόσληψη μετά το 2013 πολλών στελεχών της πρώην Λαϊκής που ήταν «τα παιδιά της παρέας αυτών που είχαν διοριστεί για να αναλάβουν την ηγεσία της ΣΚΤ».

Ανέφερε επίσης ότι υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια την περίοδο από το 2008 μέχρι το 2013 και ότι αν δινόταν περισσότερος χρόνος στην Συνεργατική θα ήταν σήμερα καλύτερη η κατάσταση.

 

9