Πότε θα κατατεθεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Κριτήρια)

Πότε θα κατατεθεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Κριτήρια)

Πότε θα κατατεθεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Κριτήρια)

Την ερχόμενη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 θα κατατεθεί στους δικαιούχους το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για το 2018. 

Αυτό αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Τα βασικά κριτήρια λήψης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τους δικαιούχους είναι: 

Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα εισοδήματά του να είναι μικρότερα από τις ανάγκες της οικογένειας.

 

- Να έχει νόμιμη διαμονή στην Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων.

 

- Να μην κατέχει ακίνητη περιουσία, είτε ο ίδιος ή/και οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας η οποία να υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες (100.000) ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Σημειώνεται πως δεν λαμβάνεται υπ' όψιν για σκοπούς υπολογισμού ακίνητης ιδιοκτησίας η ιδιόκτητη οικία που κατέχει κάποιος αιτητής έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) ή τα 300 τ.μ. για την οικογενειακή εστία.  

- Να μην κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία τόσον ο ίδιος ή άλλο μέλος της οικογένειάς του και το ύψος των καταθέσεών του να μην υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, αυξανόμενου κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος της οικογενειακής μονάδας, είτε η αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι αποζημιώσεις, ως αποτέλεσμα βλάβης ή ζημιάς από ατύχημα.  

Το ύψος του ΕΕΕ και οι άλλες παροχές

 

Το ύψος του ΕΕΕ έχει καθοριστεί στα 480 ευρώ, ενώ το τελικό ποσόν που θα δίδεται σε οικογένειες θα διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση και το μέγεθος του νοικοκυριού.

Home