Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό: Κάλεσε νέους μάρτυρες

Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό: Κάλεσε νέους μάρτυρες

Η Ερευνητική Επιτροπή που διεξάγει έρευνα σχετικά με την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος έχει προβεί σε ανακοίνωση σχετικά με τις νέες καταθέσεις που θα προκύψουν τις επόμενες μέρες. Έχει εκδώσει κλήσεις σε 13 άτομα για κατάθεση μαρτυρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής ανακοινώνει τα πιο κάτω:

(1) Η Επιτροπή σήμερα, 14 Αυγούστου 2018, έχει περατώσει την αποστολή

13 κλήσεων για κατάθεση μαρτυρίας, σε δημόσια / ανοικτή συνεδρίαση,

που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Αίθουσα

“Κερύνεια” κατά τις ημερομηνίες 27 - 31 Αυγούστου 2018 καθώς και την 5

Σεπτεμβρίου 2018.

(2) Κλήση για κατάθεση έλαβαν:

  •  Τα κάτωθι πρώην ή/και νυν μέλη της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας:

(α) Παναγιώτης Φιλίππου

(β) Γρηγόρης Μαλιώτης

(γ) Λάμπρος Πιερή

(δ) Ανδρέας Χαρίτου

(ε) Γιώργος Παντελή

(στ) Ανδρέας Χαραλάμπους

(ζ) Κύπρος Έλληνας

(η) Χαράλαμπος Χριστοδουλίδης

(θ) Γιώργος Κίττος

(ι) Πανίκος Πούρος

(ια) Γιώργος Χατζινικόλα

  •  Το στέλεχος της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Γιάννος Σταυρινίδης.
  •  Ο λειτουργός της Κεντρικής Τράπεζας, Γιώργος Ιωάννου.

 

9