Συνδ. Καταναλωτών: Ελληνική και ΣΚΤ σε βάρος των καταναλωτών

Συνδ. Καταναλωτών: Ελληνική και ΣΚΤ σε βάρος των καταναλωτών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί με ανακοίνωση του τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και την Ελληνική Τράπεζα όπως αναλάβουν τις ευθύνες τους και δώσουν στους καταναλωτές πελάτες τους ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να πάρουν τις αποφάσεις τους και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που τους δίνει η σχετική νομοθεσία.

Ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές «που νοιώθουν ότι τους στερήθηκαν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το Άρθρο 5α των περί Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμων του 1997 μέχρι 2011, έχουν κάθε δικαίωμα να υποβάλουν το παράπονό τους και να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους».

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρεται σε ενέργειες της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ και της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ που «έγιναν σε βάρος μερίδας καταναλωτών οι οποίοι θα ήθελαν να φέρουν ένσταση στην μεταφορά των λογαριασμών τους και δεν συνάδουν με τις Διατάξεις του Άρθρου 5α  ή ακόμα θα μπορούσε να διερευνηθεί και η περίπτωση της Αθέμιτης Εμπορικής Πρακτικής από μέρους τους».

Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα της μιας περίπου βδομάδας που μεσολάβησε από την ημέρα της παραλαβής της Ειδοποίησης των δυο Τραπεζών, μέχρι την οριστική μεταφορά των εργασιών της στην Ελληνική Τράπεζα, δεν μπορεί να θεωρείται «εύλογη σε σχέση με το χρόνο μεταβίβασης προειδοποίηση προς τους καταθέτες της εξαγορασθείσας Τράπεζας», όπως προνοείται από το Άρθρο 5α που αναφέρεται πιο πάνω.

«Θα πρέπει ακόμα να ληφθεί υπόψη ότι η ειδοποίηση δόθηκε τον Αύγουστο που είναι μήνας διακοπών και αρκετοί απουσίαζαν  μακριά από τα γραμματοκιβώτιά τους. Επιπρόσθετα στα Κυπριακά Ταχυδρομεία, λόγω του μειωμένου προσωπικού κατά την περίοδο του Αυγούστου, θα έπρεπε να αναμενόταν κάποιος χρόνος καθυστέρησης στην παράδοση της αλληλογραφίας». Ο Σύνδεσμος αναφέρει επίσης ότι «στην Ειδοποίηση δεν αναφερόταν ο ακριβής χρόνος της μετάβασης των εργασιών, ή τουλάχιστο δεν υπήρχε κάποια ένδειξη για μια καταληκτική ημερομηνία, παρ’ όλο που ήταν γνωστή στις δυο Τράπεζες η ακριβής ημερομηνία της μεταβίβασης των εργασιών. Οι καταναλωτές, εύλογα περίμεναν ότι θα είχαν περισσότερο χρονικό διάστημα για να πάρουν την απόφασή τους ή να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους».

Αναφέρει ακόμη ότι «οι κοινοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν και δεν αναμένεται να γνωρίζουν με λεπτομέρεια τα νομικά σημεία του άρθρου 5α που έγινε αναφορά στην Ειδοποίηση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Αν γνώριζαν ότι μπορούσαν να αποδεσμεύσουν (σπάσουν) τα γραμμάτιά τους και να πάρουν και τους δεδουλευμένους τόκους, τότε σίγουρα η απόφασή τους θα ήταν διαφορετική».

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση, ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να επικοινωνούν με τον ΚΣΚ στο τηλέφωνο 700 00 700 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή μέσω της ιστοσελίδας του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών www.cyprusconsumers.org.cy.

9