Ερευνητική ΣΚΤ: Τι απαντά για σύγκρουση συμφερόντων μέλους της

Ερευνητική ΣΚΤ: Τι απαντά για σύγκρουση συμφερόντων μέλους της

Με ανακοίνωσνη της η Ερευνητική Επιτροπή για το Συνεργατισμό απαντά σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» και αναφέρει ότι, το μέλος της, κ. Γιώργος Γεωργίου, επέδειξε όντως ενδιαφέρον για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας το 2013 και το 2015, αλλά μετά το διορισμό των κ.κ. Κληρίδη και Χατζηγιάννη θεώρησε το θέμα λήξαν.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο κ. Γιώργος Γεωργίου δεν θεώρησε, κώλυμα το γεγονός, δεδομένου ότι οι όροι εντολής της Ερευνητική Επιτροπής δεν επικεντρώνονται στους διορισμούς των κ.κ. Κληρίδη και Χατζηγιάννη και στη νομιμότητα τους, την οποία εν πάση περιπτώσει δεν θα εξετάσει. Το αντικείμενο έρευνας της Επιτροπής εκτείνεται σε πολύ ευρύτερα θέματα και γεγονότα, τα οποία καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο προ και μετά το 2013 και τα οποία αποκλειστικά και μόνον άπτονται της κατάρρευσης του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος, η οποία κατάρρευση με κανένα τρόπο δεν θα κριθεί από τους πιο πάνω διορισμούς.

 
9