Η ΣΚΤ έδωσε 30 υποθέσεις για δάνεια στην Αστυνομία

Η ΣΚΤ έδωσε 30 υποθέσεις για δάνεια στην Αστυνομία

Περίπου 30 υποθέσεις για τις συνθήκες δανεισμού στο Συνεργατισμό πριν από το 2013 οδηγήθηκαν στην Αστυνομία, ανέφερε η πρώην Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) Μαρία Ιωάννου.

Όπως κατέθεσε στην Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, από τις έρευνες που έγιναν για τις συνθήκες δανεισμού υπήρξαν δύο κατηγορίες κακού δανεισμού. Η μια λόγω της μη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού και η άλλη λόγω έλλειψης εντιμότητας από τις Διευθύνσεις κάποιων ΣΠΙ και εκμετάλλευσης της θέσης αξιωματούχων για ίδιον όφελος.

Παράλληλα, τόνισε ότι μετά το 2013 παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση όσον αφορά τις εγκρίσεις, τα εγκριτικά όρια και τα εγκριτικά κλιμάκια για δανεισμό. Ωστόσο ότι μετά το 2013 υπήρχαν σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά την τήρηση ομοιόμορφων διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας, όμως υπήρξε σημαντική προσπάθεια βελτίωσης. Παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις επειδή είχαν να κάνουν με 19 διαφορετικές οντότητες, με διαφορετική κουλτούρα, τεχνογνωσία και δεδομένα.

Την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος σε θέματα επιμόρφωσης προσωπικού και αλλαγής κουλτούρας, καταγραφής διαδικασιών και στο να δοθούν ομοιόμορφες κατευθυντήριες γραμμές.

Η κα. Ιωάννου είπε επίσης ότι είχε ολοκληρωθεί και θα υιοθετείτο το 2018 ένα μοντέλο τυποποίησης του τρόπου αξιολόγησης των πελατών, κάτι που δεν υπήρχε και αποτελούσε μια σημαντική έλλειψη.

Η Ερευνητική Επιτροπή για τα αίτια κατάρρευσης του Συνεργατισμού θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Πέμπτη, με την κατάθεση μεταξύ άλλων, του προϊστάμενου της Μονάδας Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών Διονύση Διονυσίου.

 

9