“Κίτρινη κάρτα” απο Ευρωπαική επιτροπή για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

“Κίτρινη κάρτα” απο Ευρωπαική επιτροπή για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

07/12/2017 - 15:33
Σε ποιούς άλλους τομείς ζητά συμμόρφωση
Έλενα Γεωργίου

 

Προειδοποιητική επιστολή απέστειλε η Ευρωπαική Επιτροπή προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με την οποία την καλεί να εξασφαλίσει την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια(οδηγία 2009/72/ΕΚ) και της οδηγίας για το φυσικό αέριο(οδηγία 2009/73/ΕΚ). Οι οδηγίες αυτές εντάσσονται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ορθή λειτουργία των αγορών ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαική Επιτροπή καλεί την Κύπρο να άρει τους περιορισμούς ορισμένων κανονιστικών ρυθμίσεων των επαγγελμάτων οι οποίοι είναι ασύμβατοι με το ενωσιακό δίκαιο. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο , επειδή  δεν αναγνωρίζει την επαγγελματική κατάρτιση που αποκτάται σε άλλα κράτη μέλη στους τομείς της μηχανολογίας και της αρχιτεκτονικής. Αυτή η κατάσταση φαίνεται ότι δεν ευθυγραμμίζεται με την οδηγία 2005/36/Ε Κ . Επιπλέον, οι εθνικοί κανόνες δεν τηρούν πλήρως την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτούν οι αρχιτέκτονες στο εξωτερικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 49 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Κύπρο αιτιολογημένη γνώμη. 

 

 

 


Close