ΚΕ για Παιδεία: Καμία εναλλακτική πρόταση ενώπιον της κυβέρνησης

ΚΕ για Παιδεία: Καμία εναλλακτική πρόταση ενώπιον της κυβέρνησης
Διευκρινήσεις από τον Πρόδρομο Προδρόμου

 

Σε νέα γραπτή ανακοίνωση  για τα τεκταινόμενα στο χώρο της Παιδείας προχώρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Όπως  αναφέρει ο κύριος Προδρόμου «επειδή διαδίδεται ότι οι εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις αναμένουν από την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί σε προτάσεις τους, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Διυπουργική Επιτροπή από την ώρα που ολοκλήρωσε τις διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις, δεν έχει ενώπιον της οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση ή τοποθέτηση που να συνάδει με όσα έχουν συμφωνηθεί κατά τις διαβουλεύσεις που  ολοκληρώθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου».

8