Εμπλέκει τον Πρύτανη ΠΚ στην κρίση στην Παιδεία ο Αναστασιάδης

Εμπλέκει τον Πρύτανη ΠΚ στην κρίση στην Παιδεία ο Αναστασιάδης
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει τις αμέσως επόμενες ημέρες σειρά επαφών με παράγοντες και προσωπικότητες που έχουν συγκεκριμένες απόψεις για ριζικό εκσυγχρονισμό

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε σήμερα μακρά και παραγωγική συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο όπως αναφέρεταισε ανακοίνωση της προεδρίας της δημοκρατίας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η παρούσα κρίση, τα ζητήματα της εκπαίδευσης στον τόπο μας, καθώς και δράσεις αναβάθμισης της παρεχόμενης παιδείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ζητήματα:

  • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, εκπαιδευτικών και μαθητών.
  • Αναβάθμιση των παρεχομένων προγραμμάτων στην Τεχνική Εκπαίδευση με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  • Καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού χρόνου, μεταξύ άλλων, επέκτασης και εξορθολογισμού του διδακτικού χρόνου που θα υπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον της δημόσιας παιδείας.
  • Αξιολόγηση σχολικών μονάδων.
  • Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, μελέτη ενός συστήματος εξετάσεων και κριτηρίων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κ. Χριστοφίδης συμφώνησαν όπως, ύστερα από διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας, το Πανεπιστήμιο αναλάβει τη δημιουργία πρότυπων σχολείων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στα κύρια αστικά κέντρα της Κύπρου.

Στο  ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει τις αμέσως επόμενες ημέρες σειρά επαφών με παράγοντες και προσωπικότητες που έχουν συγκεκριμένες απόψεις για ριζικό εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με στόχο την αναβάθμιση των δημοσίων σχολείων.

 

8