Αναφορές ΠτΔ: Το Ανώτατο επιφύλαξε την απόφασή του για την τοκογλυφία

Αναφορές ΠτΔ: Το Ανώτατο επιφύλαξε την απόφασή του για την τοκογλυφία

11/01/2017 - 16:30
offsitecy

Οι διατάξεις του εν λόγω νόμου εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα σε δάνεια μέχρι 350.000 ευρώ και φοιτητικούς σκοπούς έως 50.000 ευρώ.

 

Το Ανώτατο δεν εξέδωσε την Τετάρτη απόφαση ούτε και για την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας σε νόμο  που αφορά  την τοκογλυφία. Ο νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας στις 14 Απριλίου 2016.

Οι διατάξεις του εν λόγω νόμου εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα σε δάνεια μέχρι 350.000 ευρώ και φοιτητικούς σκοπούς έως 50.000 ευρώ.

Η πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι το εν λόγω νομοθέτημα αντιβαίνει σε διατάξεις του συντάγματος ενώ η πλευρά της Βουλής θεωρεί ότι ο νόμος είναι συνταγματικός.  

Συνοψίζοντας τις θέσεις της Βουλής ενώπιον της πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου, ο δικηγόρος της Βουλής Μιχάλης Πικής σημείωσε ότι «ο υπό κρίση νόμος αποσκοπεί στην πρόληψη εκμετάλλευσης από πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ιδιάζουσα οικονομική ισχύ
Ο κ. Πικής ανέφερε ότι «η τοκογλυφία είναι μια από τις χειρότερες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης», προσθέτοντας ότι «ο υπό αναφορά νόμος αποβλέπει στην προστασία προσώπων τα οποία συνάπτουν τέτοια δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα από τον κίνδυνο της τοκογλυφίας».

Η δικηγόρος της Δημοκρατίας κα. Γαβριήλ είπε ότι ο λόγος που ποινικοποιήθηκε η τοκογλυφία ήταν για ποινικοποίηση των υψηλών επιτοκίων που επέβαλλαν μη αδειοδοτημένες εταιρείες, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Ελευθεροποίησης Επιτοκίου Νόμου που αποσκοπεί στην προστασία του οφειλέτη.

Το Ανώτατο, αφού άκουσε τις θέσεις των διαδίκων, επιφύλαξε την απόφασή του.
Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η απόφαση του Ανωτάτου για άλλες οκτώ αναφορές η εκδίκαση των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο του 2016 και τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016.

Απομένουν άλλες πέντε αναφορές

Απομένει η εκδίκαση άλλων πέντε αναφορών που αφορούν συγκεκριμένα τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016, τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016, τον περί Ασυμβίβαστου προς την Άσκηση Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016, τον περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016 και τον περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016. Η εκδίκαση των πιο πάνω αναφορών έχει προγραμματιστεί για τις 23/1 και 13/2.


Close