Έκθεση της Κομισιόν: Το 50% των δανείων στην Κύπρο είναι Μη- Εξυπηρετούμενα

Έκθεση της Κομισιόν: Το 50% των δανείων στην Κύπρο είναι Μη- Εξυπηρετούμενα

19/05/2017 - 14:44

Οι υπηρεσίες της Koμισιόν δημοσίευσαν σήμερα την ετήσια έκθεσή τους για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και Ενοποίηση στην ΕΕ (EFSIR), η οποία καταγράφει τις πρόσφατες εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η έκθεση αναφέρεται στην κατάτσαση των κυρπιακών τραπεζών τονίζοντας ότι τα μισά δάνεια τους είναι μη- εξυπηρετούμενα. Κάτι που επηρεάζει αρνητικά τα συνοκλικά τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η έκθεση υπογραμμίζει μια θετική τάση στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά το δύσκολο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

Προσδιορίζει την ιδιωτική κατανάλωση ως τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από τη βελτίωση της χρηματοδότησης των τραπεζών και από ένα καλύτερο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο.

Σε σχέση με την Κύπρο

Σε σχέση με τη Κύπρο, η έκθεση αναφέρει ότι "τα τραπεζικά δάνεια αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά και οι μη ενσωματωμένες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 80% των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών τους σε περίπου τα μισά κράτη μέλη, αλλά χρήση εμπορικών πιστώσεων είναι γενικά οριακή, με εξαίρεση τη Λιθουανία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία και τη Σλοβενία, όπου τα νοικοκυριά χρηματοδοτούν σχεδόν το 20% των δραστηριοτήτων τους με εμπορικές πιστώσεις".

Αναλυτικά τα κυριότερα σημεία της έκθεσης 

Η έκθεση σημειώνει ότι "στα περισσότερα κράτη μέλη, οι κυβερνήσεις χρηματοδοτούν περισσότερο από το 50% του χρέους τους εκδίδοντας ομόλογα, με εξαίρεση την Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, την Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Εσθονία".

Επιπλέον σημειώνει ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) για τις τράπεζες της ΕΕ κατανέμεται πολύ άνισα σε όλα τα κράτη μέλη, με τις τράπεζες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν σημειώσει πρόσφατα καλύτερες επιδόσεις από το μέσο όρο για την ΕΕ, ενώ οι τράπεζες στη νότια περιφέρεια έχουν παρουσιάσει χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με το μέσο όρο. Διευκρινίζει ωστόσο ότι "η Κροατία, η Ουγγαρία, η Κύπρος και η Ελλάδα σημείωσαν τις μεγαλύτερες βελτιώσεις σε σχέση με πέρυσι, αν και το ROE για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει σημαντικά αρνητικό".

Σε σχέση με την μεταβολή της σχέσης κόστους προς έσοδα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2015, η έκθεση σημειώνει ότι στην Αυστρία, την Κύπρο και την Ιταλία οι αυξήσεις ήταν μεγαλύτερες.

ΜΕΔ

Επιπλέον αναφέρει ότι στην Κύπρο και την Ελλάδα, "σχεδόν το ήμισυ των συνολικών δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο των συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων".

θεσπίστηκαν μέτρα

Σημειώνει όμως και ότι "σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν υψηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία, έχουν θεσπίσει μέτρα πολιτικής και μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη μείωση των αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων".

Μετοχικοί τίτλοι

Τέλος καταγράφει ότι το  2016, στην Κύπρο, τη Σλοβενία ​​και την Εσθονία, περισσότερο από το 50% του ενεργητικού του επενδυτικού κεφαλαίου αποτελούταν από μετοχικούς τίτλους, ενώ οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους αντιπροσώπευαν λιγότερο από 20%.

Σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την Έκθεση, οι τράπεζες της ΕΕ είναι πολύ πιο σταθερές σήμερα από ό, τι στο παρελθόν, είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες και έχουν πιο υγιή επιχειρηματικά μοντέλα.

Αλλαγές στο τραπεζικό περιβάλλον

Από την πλευρά του ο Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σε κοινή εκδήλωση με την ΕΚΤ, επεσήμανε τις αλλαγές που επέφερε η Επιτροπή στο τραπεζικό θεσμικό και νομικό περιβάλλον στο παρελθόν και τον τρόπο προσαρμογής των τραπεζών σε αυτές τις αλλαγές.

Αποφασιστικά βήματα για την Ένωση των τραπεζών

Είπε συγκεκριμένα: "πρέπει να κάνουμε αποφασιστικά βήματα για την οικονομική ολοκλήρωση εντός της ΕΕ, ολοκληρώνοντας την Ένωση Τραπεζών και της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς. Μόνο ως ολοκληρωμένη αγορά διαθέτουμε τη δύναμη να χρηματοδοτούμε τις οικονομίες μας και τη ρευστότητα των αγορών, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και το πεδίο για την ανάπτυξη και την αύξηση της καινοτόμου χρηματοδότησης". 

Η έκθεση εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στον χρηματοπιστωτικό τομέα και  επικεντρώνεται σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Αρχικά εξετάζει τα  στοιχεία  της Τραπεζικής Ένωσης ως προς την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στον τομέα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ολοκλήρωσης. Τα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα, όπως οι αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και το κοινό πλαίσιο εποπτείας και αναδιάρθρωσης, έχουν ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποτελούν σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Δεύτερον, η έκθεση αφιερώνει ένα κεφάλαιο στις μακροοικονομικές προληπτικές πολιτικές στην ΕΕ και παρέχει μια πολύτιμη εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές αυτές συμπληρώνουν άλλα μέτρα οικονομικής πολιτικής που αποσκοπούν στον περιορισμό των οικονομικών κύκλων.

 


Close